• Utskrift
  • Print

 

Ca pris på førerkort kl. D ( fra førerkort kl. C1 )
 
Teorikurs   Kr     4.500.-
Obligatorisk opplæring:    
Veiledning Trinn 2 (2x45 min kjøring)   Kr     2.000.-
Veiledning Trinn 3 (2x45 min kjøring)   Kr     2.000,-
Sikkerhetskurs på vei (4x45min landeveiskjøring)   Kr     4.000.-
Førerprøve Oslo   Kr     3.000.-

 
     
     
Sum totalt:   Kr   15.500,-
  
NB!
Oversikten viser obligatorisk opplæring som resgistreres inn til statens vegvesen. Vanlige (doble)kjøretimer må påregnes for å nå målene i den obligatoriske opplæringen. Denne trinnvise opplæringen avhenger av kjøreferdighetene til hver enkelt elev.
Noen elever trenger til dels ganske mange timer i tillegg, slik at det
er vanskelig å gi et eksakt pristilbud.      1000,- PR. KJØRETIME

Eleven må selv søke om utvidelse av førerkort, samt bestå teoriprøve
hos Statens vegvesen, før vi kan bestille tid til praktisk prøve.

                                                                     
Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) må kandidaten bestille på egenhånd.
Norsk Trafikksenter AS – Braskereidfoss, tlf: 62 42 98 00
 
Gebyrene til Statens Vegvesen kommer i tillegg.
    • TEORIPRØVE PR. PRØVE KR. 490,-
    • PRAKTISK PRØVE KR. 860,-
    • UTSTEDELSE AV FØRERKORT KR. 285,-
  • ~
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS